cień motyla .

32 teksty – auto­rem jest cień mo­tyla .. 

Ktoś kto da­je po­wody do zaz­drości nie jest jej wart. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 czerwca 2013, 18:46

Ko­bieta mu­si przes­tać kochać, żeby mężczyźnie zaczęło zależeć. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 14 października 2010, 20:30

Sen jest 12-godzinną śmiercią. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 sierpnia 2010, 16:27

Za­pomi­namy gdzie da­liśmy klucze od mie­szka­nia ,
za­pomi­namy wyłączyć żelaz­ko przed wyjściem z do­mu ,
za­pomi­namy o wielu różnych spra­wach ,
ale nie jes­teśmy w sta­nie za­pom­nieć o tych ,
których kocha­my . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 24 czerwca 2010, 13:36

O dziw­kach się myśli , o ko­bietach się śni ... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 6 czerwca 2010, 09:09

Chodzące ideały mają wbrew po­zorom naj­więcej wad . 

myśl
zebrała 46 fiszek • 3 maja 2010, 14:16

każdy dzień jest zna­kiem za­pyta­nia tańczącym w rytm wskazówek ze­gara ... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 5 kwietnia 2010, 10:22

MIŁOŚĆ to cza­sop­rzes­trzeń , ty­kanie ze­gara , szept od­dechu , rytm słów , drżące emoc­je , w ma­gii lęku , na­pot­ka­ne na ciebie ,
niszczące wszys­tko - całe sku­pienie . 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 kwietnia 2010, 10:20

z mężczyz­na­mi jest jak z żółwiami ...
mają małe ser­ca , jed­nak jak trud­no jest do nich dot­rzeć , przez gru­be , wyt­rzy­małe pan­cerze ... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 kwietnia 2010, 08:50

to nie czas płynie , ale ludzie ... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 2 kwietnia 2010, 13:03

cień motyla .

cierpię na niedotlenienie serca ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cień motyla .

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność